Welkom!

De BMW Motorclub Noord-Nederland (BMW MC NNL) bestaat sinds 3 februari 1990: we zijn dus ruim 30 jaar jong!

Doelstelling

De BMW Motorclub Noord-Nederland heeft als doelstelling het rijplezier met een BMW motorfiets te vergroten. Wij organiseren clubavonden, toertochten in binnen- en buitenland en meerdaagse buitenlandse reizen. Het is belangrijk dat er een blauw/wit embleem op de tank te vinden is.

Binnen de BMW Motorclub Noord-Nederland heerst een gemoedelijke sfeer met respect en belangstelling voor elkaar en elkaars brommer. Het ledental is de laatste jaren stabiel zo rond de 180 – 190 leden, waarvan zelfs enkelen samen met hun partners.

Natuurlijk hebben wij een clubagenda. Hierin staan de geplande clubavonden, ritjes en buitenland tochten vermeld.

Commissies
Alle activiteiten worden verzorgd door drie commissies. Zo kennen wij de Activiteiten Commissie (AC), De Tour (Binnenland) Commissie (TC) en de Buitenland Commissie (BC).

Clubavonden (deze zijn vooraf ingepland)
De clubavonden vinden in principe plaats op de eerste woensdag van de maand. Regelmatig worden dealers bezocht, of specialisten uitgenodigd om de leden te informeren over technische zaken betreffende hun BMW. Ook vinden presentaties plaats over b.v. GPS-navigatie, klassieke motoren, nieuwe modellen, motorkleding , vakanties, toertochten etc.

Geplande ritten
De ‘meestal’ zeventien geplande ritten beginnen met de voorjaarsrit. Daarna rijden wij de Dijkenrit, Lenterit, Duitslandrit en andere toertochten. En de geplande ritten eindigen met de snert- of stamppot-rit. Tussen de geplande ritten door organiseren wij extra ritten als het weer het toelaat.

Buitenland tochten (deze zijn vooraf ingepland)
Onze club maakt veel werk van de Buitenland tochten. Wij proberen er zo’n drie per jaar te plannen en te regelen. Deze tochten zijn alleen voor clubleden bestemd. Bij voldoende plaatsen kan echter een uitzondering worden gemaakt voor zusterclubs. De inschrijving voor deze tochten begint al in november, en sluit per 1 december, of zoveel eerder indien deze is vol geboekt.

Estafettes (als er een goede weersverwachting is)
In 2023 zijn er voor het eerst ook estafettes ingepland in de agenda. Maar kunnen ook spontaan opkomen ingeval van een periode met mooi weer. De estafette ritjes zijn zo rond de 100 km. Deze voeren van A naar B en de volgende keer van B naar C enz. Deze ritjes worden voornamelijk gepland als de weersomstandigheden goed zijn en vooral bedoeld om ’s middags weer thuis te kunnen zijn.

Ritjes door de Week (als er een goede weersverwachting is)
Verder kennen wij ritjes door de week. Dit zijn tochten voor een hele dag met een lunch (voor eigen kosten). Dus ’s morgens een deel van rond de 100 km en na de lunch het tweede deel van zo’n 100 km.

Best Mooi Weer ritjes (B-M-W ritje als er een goede weersverwachting is)
Dit is een nieuwe vorm. In plaats van een dagtocht, zoals de RddW, rijden we nu een rit in de middag. Hierin zit dus geen lunch. Dus ’s middags een deel van rond de 100 km.

Avondritten (deze zijn ‘meestal’ vooraf ingepland)
Wij zijn een BMW Motorclub voor Noord-Nederland. Daarom staan deze avondritten in de agenda gepland voor de drie noordelijke provincies. We rijden ten minste drie van deze avondritten. Maar soms ook meer. Het hangt allemaal sterk van het weer af.

Wij nodigen iedere BMW-liefhebber van harte uit om eens geheel vrijblijvend deel te nemen aan een van onze ritjes of  een clubavond. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van de club.

Lidmaatschap
De contributie voor een persoonlijk lidmaatschap bedraagt vanaf 01-01-2024 € 50,- per jaar. Een partner kan deelnemen aan clubactiviteiten als hij/zij ingeschreven is als gezinslid. De contributie voor gezins-/partnerleden en donateurs bedraagt € 15,- per jaar.

De contributie kunt u overmaken op:
NL84 INGB 0002 8848 40 ten name van BMW Motorclub Noord-Nederland.

Zie ook ons Huishoudelijk Reglement en het Privacy beleid van de club.

Je bent van harte uitgenodigd door:

Bestuur BMW Club Nederland

Loading