Informatie over het lidmaatschap

Wij verwelkomen je graag als betalend lid van BMW Motorclub Noord-Nederland

De BMW Motorclub Noord-Nederland heeft als doelstelling het rijplezier met een BMW motorfiets te vergroten en daarvan is vrijheid-blijheid een belangrijk onderdeel. Wij organiseren clubavonden, toertochten in binnen- en buitenland en meerdaagse buitenlandse reizen.

Leden hebben de leeftijd van achttien jaar bereikt en zijn in het bezit van een BMW motorfiets.

De statutenhuishoudelijk reglement en het privacy beleid kunt u lezen door op de link te klikken.

Onze club onderscheidt ‘hoofd clubleden’ en ‘gezin of partner clubleden’ uit hetzelfde gezin. Hoofd- en gezin/partner clubleden hebben zich geregistreerd bij de club. Gezin/partner clubleden kunnen aan alle activiteiten meedoen.

Hiernaast onderscheidt de club twee soorten ‘donateurs’. Eerst de ‘donateur’ die zich als zodanig registreert bij de club en een vast minimum bedrag doneert. (zie onder) Deze donateurs kunnen ook toegang tot onze club website krijgen, maar kunnen niet aan ritjes of clubreizen meedoen. Het bezoeken van een clubavond is wel toegestaan.

Ook zijn er ‘donateurs’ die de club een warm hart toedragen en geheel vrijwillig en anoniem een bepaald bedrag doneren. Deze donateurs worden niet vermeld of genoemd in de lidmaatschap lijst en worden nooit gevraagd om een donatie te doen.

De contributie voor een persoonlijk lidmaatschap bedraagt € 50,- per jaar. Een clubjaar loopt van 1 januari t/m 31-december. De contributie kunt u overmaken op:
NL84 INGB 0002 8848 40 ten name van BMW Motorclub Noord-Nederland.

Na aanmelding stuurt de secretaris je een welkomst bericht met uitgebreide uitleg over de club activiteiten. In dit welkomst bericht staat ook een link om u aan te melden voor onze website.

Aanmelding:
Eenvoudig het onderstaande aanmeldformulier voor lidmaatschap van de BMW Motorclub Noord-Nederland invullen en electronisch versturen.

Beëindiging van het lidmaatschap:
Je kunt je lidmaatschap beëindigen door uiterlijk vóór 1 december het opzegformulier in te vullen en te versturen.

Door de leden verstrekte (persoons)gegevens worden in een geautomatiseerde ledenadministratie opgenomen. Gegevens uit deze administratie zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Voor alle activiteiten van de BMW Motorclub Noord-Nederland geldt de disclaimer, deze kun je hier lezen.

Je kunt je aanmelden door het formulier hieronder in te vullen.

Aanmelding BMW Motorclub Noord-Nederland-new

Personalia

Geef hier het adres + het huisnummer

Motor gegevens

Contributie & betalings gegevens

Let op: Alleen ingeschreven gezinsleden/partner kunnen aan activiteiten meedoen.

Privacy (AVG) gegevens

Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. De straat + Postcode en geboortedatum wordt nooit getoond. Geef hier op wat niet getoond mag worden op het alleen voor leden zichtbare gedeelte op de website. Deze gegevens bieden de leden onderling de mogelijkheid tot contact opnemen.
Bezig met versturen

Loading