De Activiteiten Commissie:

Deze commissie organiseert gewoonlijk vijf, wat we noemen, clubavonden per jaar.
Onder een clubavond verstaan we een avond waarin we bij elkaar komen om te luisteren naar lezingen over interessante onderwerpen. Of we houden een avond waarin technische zaken worden uitgelegd zoals bijvoorbeeld navigeren en het gebruik van de navigatie. Leden kunnen zelf onderwerpen aandragen. Deze moeten liefst wel avondvullend zijn.

Wilt u meer informatie over de Activiteiten Commissie dan kunt u hier contact opnemen.

Loading