Disclaimer

Deelname aan evenementen van de BMW Motorclub Noord-Nederland (BMWMCNNL) of door BMWMCNNL aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico.

De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van hem/haar of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt.

De BMW Motorclub Noord-Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en/of meerdaagse reizen.

Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige reispapieren en benodigde verzekeringen zorg te dragen. Uw voertuig en uw verantwoordelijkheid als bestuurder dient te voldoen aan de geldende wetgeving, zowel die in Nederland als ook daarbuiten. 

BMW Motorclub Noord-Nederland verleent geen restitutie bij afzien van deelname aan een evenement of activiteit. Waar mogelijk zal de BMW Motorclub Noord-Nederland bemiddelen, maar het advies is een reis/annuleringsverzekering af te sluiten/te hebben.

De verstrekte routes zijn niet verplicht om te worden gevolgd maar zijn slechts een aanbeveling.

De inhoud van deze website is door de BMW Motorclub Noord-Nederland met de grootst mogelijke zorg samengesteld doch BMW Motorclub Noord-Nederland aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde content op de website.

Alle teksten en foto’s op de website BMW Motorclub Noord-Nederland zijn zelf geproduceerd: Hier rust auteursrecht op.

De BMW Motorclub Noord-Nederland website is met zorg samengesteld. Toch kan de inhoud niet altijd actueel zijn.

Adviezen op de BMW Motorclub Noord-Nederland website gegeven, zijn gebaseerd op persoonlijke ervaring en mogen niet als expert of officiële instantie worden aangemerkt.

BMW Motorclub Noord-Nederland is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen dan wel gelinkt.

BMW Motorclub Noord-Nederland is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen en/of door derden is verspreid. 

Privacy

Door de leden verstrekte (persoons)gegevens worden in een (deels) geautomatiseerde en gedigitaliseerde ledenadministratie opgenomen. Gegevens uit deze administratie zullen nooit aan derden worden verstrekt met uitzondering van wettelijke verplichting.

Tijdens evenementen kunnen personen en voertuigen op beelddragers worden vastgelegd. De opnamen kunnen voor de BMW Motorclub Noord-Nederland media zoals website, clubblad en sociale media worden toegepast zonder toestemming van de geportretteerde.

Het Bestuur

Loading