Hartelijk welkom nieuw clublid.

We zullen proberen je hier met deze uitleg een beetje wegwijs te maken in de club. Ga er maar eens goed voor zitten want het is een heel verhaal.

De BMW Motorclub Noord-Nederland is opgericht in 1990 en is statutair gevestigd te Marum.
Het ledenaantal schommelt zo rond de 180 leden. Het is zelfs een aantal jaren geleden boven de 220 leden geweest.

Het bestuur en de commissies:

De club heeft een vijf koppig bestuur waaruit een driekoppig dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze oefenen de bestuursfuncties uit voor een periode van drie jaren.
Een contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Een clubjaar loopt van Algemene Leden Vergadering (ALV) tot de volgende ALV in het jaar erop. Het bestuur treedt af en aan volgens een rooster van aftreden. Zit een driejarige periode erop dan kan een bestuurslid opnieuw voor een periode van drie jaren worden herkozen.

Naast het bestuur kennen we drie commissies. Deze commissies verzorgen de activiteiten van de club. De commissie bestaat uit een voorzitter en een aantal clubleden.
Deze clubactiviteiten zijn:

  • De Activiteiten Commissie (AC)
  • De Tour Commissie (TC)
  • De BuitenlandCommissie (BC)

De Activiteiten Commissie:

Deze commissie organiseert gewoonlijk zes, wat we noemen, clubavonden per jaar.
Onder een clubavond verstaan we een avond waarin we bij elkaar komen om te luisteren naar lezingen over interessante onderwerpen. Of we houden een avond waarin technische zaken worden uitgelegd zoals bijvoorbeeld navigeren en het gebruik van de navigatie. Leden kunnen zelf onderwerpen aandragen. Deze moeten liefst wel avondvullend zijn.

De clubavonden zijn:

  • Nieuwjaarsbijeenkomst
  • Clubavond/praatavond
  • Algemene Leden Vergadering (ALV) (door het bestuur)
  • Clubavond
  • Clubavond/technische avond. Deze clubavonden beginnen meestal om 20:00 en duren tot zo’n 21:30 á 22:00 uur. Dit hangt echter sterk af van het onderwerp.

De technische (club)avonden worden meestal op locatie gehouden. Dit kan een bezoek aan een bedrijf zijn. Of een bedrijf komt uitleg geven op een bepaalde locatie. Dit kan in Eelde zijn maar ook op een andere locatie.

In een praatavond spreken we open over allerlei onderwerpen die leden willen aansnijden.
Dit kan echt van alles zijn. De bedoeling hiervan is om ieder lid de gelegenheid te geven om zijn of haar steentje bij te dragen aan de club.

De clubavonden zijn meestal de eerste dinsdag of woensdag van de voorjaarsmaanden januari, februari, maart (ALV), april en in september, oktober en november van het najaar. In de zomermaanden zijn er geen clubavonden.

De eerste dinsdag of woensdag van maart houden we onze Algemene Leden Vergadering (ALV) De ALV is een bijzondere clubavond. Deze avond wordt geheel verzorgd door het bestuur. Op deze avond worden de beslissingen binnen de club genomen.

In een ALV komen meestal de volgende onderwerpen aan de orde: Vaststellen agenda (voor de ALV)
Ingekomen stukken en mededelingen, Jaarverslagen van de secretaris, penningmeester, kascommissie, activiteitencommissie, Tour Commissie en buitenlandcommissie, Bestuurlijke mutaties zoals wisselingen in het bestuur e.d. Rondvraag.

De Toertochten Commissie (TC):

Deze commissie heeft het afgelopen jaar zeven gewone ritten, vijf estafettes, vijf avondritten en zes ritjes door de week (RddW) georganiseerd. Samen goed voor 25 ritten. In vorige jaren kwamen we soms wel eens 10 ritten hoger uit. Dit hangt dus sterk af van de weersverwachting. De toertochten worden onder verantwoordelijkheid van de TC georganiseerd.

We kennen dus:

De gewone agenda tochten of ritten.

Als we de agenda goed bekijken dan zien we hier dus de geagendeerde tochten in staan. Deze tochten worden op een bepaalde datum gereden. Omdat velen toch ‘Mooiweer’ rijders zijn, wordt er rekening gehouden met het weer. Mocht de weersverwachting slecht zijn op de genoemde datum in de agenda, dan kán, de avond voorafgaande aan de rit, via een e-mail of via de website worden afgelast. Het is dus zaak de website en e-mails goed in de gaten te houden. Als het weer dus slecht is voor de eerste datum dan zou deze verplaatst kunnen worden naar de tweede of zelfs naar de derde datum op de agenda.

Het clubjaar wordt geopend met de voorjaarstocht en eindigt met de slotrit of snert-rit. Tussendoor hebben we dus verschillende spontane tochten. Ook wordt er af en toe een stuk van een rit in Duitsland gereden. Mocht het weer het vóór de openingsrit of ná de slotrit het toelaten, worden er zelfs ritten buiten de agenda periode om gereden.
Ik laat hier de meerdaagse buitenlandtochten die op de agenda staan even buiten beschouwing. Die komen verderop aan bod.

De Ritjes door de week (RddW) gaan als volgt:

Een RddW staat niet op de agenda. Iemand heeft een leuke route en ziet dat de weersverwachting over twee of drie dagen goed is om een tochtje te rijden. De leden krijgen dan een web mail toegestuurd door de secretaris met een uitnodiging om mee te rijden. In deze uitnodiging staat ook de te rijden route. Dat is altijd een gpx bestand met alleen een track of spoor. Het is aan te bevelen je van tevoren aan te melden via het formulier in de uitnodiging. Je rijdt vervolgens naar het startpunt, en meld je aan bij de afgevaardigde van de Tour Commissie (TC) of het organiserende clublid. De club biedt bij aanvang meestal een kopje koffie, cappuccino, thee of frisdrank aan, op kosten van de club. (Kosten maximaal ± € € 3,-)

Een RddW bestaat uit twee delen. Een route deel in de ochtend, en een deel ‘s middags. Na afloop van de ochtendroute is er een gezamenlijke lunch op eigen kosten. Na de lunch start het tweede deel van de route. Beide routedelen zijn elk zo rond de 100km. Dus totaal rijden we dan zo’n 200km. Daar komt dan nog wel de afstand van rijden naar het startpunt, en daarna naar huis nog bij. Meestal rijden we in Noord-Nederland. Soms ook door Overijssel of Duitsland. Heel afwisselend dus. Bij de ritjes door de week (RddW) speelt het sociale element een belangrijke rol, dat wil zeggen dat er ruimschoots tijd wordt genomen voor eten en drinken onderweg.

Best Mooi Weer ritjes (B-M-W ritje als er een goede weersverwachting is)
Dit is een nieuwe vorm. In plaats van een dagtocht, zoals de RddW, rijden we nu een rit in de middag. Hierin zit dus geen lunch. Dus ’s middags een deel van rond de 100 km.

Estafettes:

Deze is niet bedoeld om de hele zaterdag of zondag van huis te zijn, dus ’s middags is er tijd om nog iets anders te doen. De ritjes beginnen meestal zo rond tien uur ’s morgens. En zijn ook ongeveer 100 km lang. We starten in plaats A en eindigen in plaats B. De volgende estafette rit begint dan in plaats B en eindigt in C. De volgende start in C en zo verder. Een estafette rit staat ook niet in de agenda. Als het weer uitnodigt voor een rit, dan wordt deze een aantal dagen later uitgeschreven. Het is de bedoeling dat we aan het begin van de middag weer thuis kunnen zijn.

De zomeravondrit:

Standaard staan er in de agenda drie avondritten. Deze rijden we elk in Friesland, Groningen en Drenthe. Er staan 3 voorkeurdatums in de agenda. Het hangt dus van het weer af wanneer we rijden. Ook deze ritten zijn ongeveer 100km lang. De rit begint zo rond 18:00 – 18:30 en is meestal tegen 21:30 gereden. Deze ritten vergen wel iets meer van de rijder. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de laagstaande zon maar ook aan wild. Dus éxtra opletten! Mocht het een periode uitstekend weer zijn, dan willen we ook nog wel een avondrit extra rijden. In 2018 zijn er zelfs vijf avondritten gereden.

De Buitenlandcommissie (BC):

De Buitenlandcommissie, de naam geeft het al aan, richt zich op het organiseren van meerdaagse (vakantie-) reizen in het buitenland. De commissie werd in het najaar van 2007 ingesteld op initiatief van het bestuur en bestaat uit zo’n zes enthousiaste clubleden. Het lukt de Buitenlandcommissie nog steeds om zo’n drie meerdaagse tochten per jaar te organiseren.

Dit jaar, 2020, gaan we van 27 april t/m 1 mei naar het Eifel gebergte in Duitsland, van 25 t/m 28 juni naar de Harz in Duitsland en van 21 t/m 25 september naar de Dolomieten in Italië. De inschrijving voor deze ritten eindigde al op 1 december 2019. Alle plaatsen zijn al bezet. Soms valt hier echter een plaatsje vrij. Je kunt dus proberen op de reservelijst te komen. Het is dus zaak de website en e-mails goed in de gaten te houden.

Inmiddels werden door de Buitenlandcommissie al eerder diverse meerdaagse reizen georganiseerd zoals naar de Harz in Duitsland, Schotland en de Eifel/Ardennen, het Sauerland, de Alpen, Elzas/Vogezen, Luxemburg, de BMW-fabriek in Berlijn, België, Noorwegen, Oostenrijk, Thüringen, de Franse Alpen, de Moezel, Denemarken, ZW-Engeland en Corsica enz.

De door ons georganiseerde reizen zijn exclusief voor leden en partnerleden van de BMW-MC- NNL. Neemt niet weg dat wij onze goede contacten met BMW-zusterclubs graag onderhouden. Wanneer er nog ruimte is dan nodigen wij hen ook wel eens uit om deel te nemen aan onze reizen, omgekeerd gebeurt dat ook.

Alle door ons aangeboden reizen worden georganiseerd onder het motto VRIJHEID – BLIJHEID en dit laatste staat niet voor niets in hoofdletters geschreven. De BC verzorgt de routes naar en vanaf de reisbestemming. Ook worden door de BC dag-routes aangeboden rondom het hotel. Deze routes variëren tussen de 200 en 350km. Hier hoeft men geen gebruik van te maken. Maar is natuurlijk wel handig en gezellig. Er is dus ruimte voor eigen initiatief en dus kun je in het redelijke je gang gaan.

Wél vinden we het plezierig om s’ avonds met z’n allen te eten. Gewoonlijk wordt er voorafgaande aan een reis een bijeenkomst gehouden waarin alle deelnemende leden aan een buitenlandreis, kennis met elkaar kunnen maken. Ook kunnen er dan groepjes worden gevormd voor de heen en terugreis, en voor ritten op de locatie. De buitenlandreis start gewoonlijk gezamenlijk op een bepaalde locatie.

Doordat wij op niet-commerciële basis werken kunnen wij onze reizen tegen scherpe prijzen aanbieden. Een ander bijkomend voordeel is dat je onderweg altijd in gezelschap bent van clubgenoten die het motormerk BMW een warm hart toedragen en ook ondersteuning kunnen geven met je gps. De Buitenlandcommissie ziet zichzelf echter geenszins als een commerciële reisorganisatie. Deelname geschiedt dan ook altijd geheel voor eigen verantwoordelijkheid.

De competitielijst:

Vanaf 2011 hanteren wij een clubcompetitie lijst. Hierop houden wij bij, wie aan welke activiteiten, in een clubjaar heeft deelgenomen. Daar zit ook nog een klein wedstrijd-elementje aan. Degene met de meeste punten krijgt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de wisselbeker uitgereikt.

Hoe werkt het aanmelden voor een rit?

Het is gebruikelijk om je van tevoren aan te melden voor een rit. Hierdoor kan rekening worden gehouden bij de start-, lunch- en eindbestemming. Omdat we bij een hotel, restaurant of fastfood starten en/of lunchen is het handig om te weten hoe groot de opkomst gaat worden. Iedereen kan zelf kiezen wat hij of zij wil lunchen. Als we een gezamenlijke snert-rit o.i.d. organiseren is aanmelding vooraf zeker verplicht. Je ziet dit wel staan in de uitnodiging.

In de welkomst e-mail heb je de startprocedure al kunnen lezen. Ook in 2020 is tenminste één lid van de Toer Commissie (TC) aanwezig bij de start, om de groepsindeling aan te geven en de aanwezigen te noteren. Wij doen dit om nare situaties bij de start te voorkomen.

Het is prettig om tenminste een kwartier van tevoren aanwezig te zijn voor een rit. Bij aankomst schrijf je in voor deelname en tekent ervoor dat je voor eigen verantwoordelijkheid deelneemt. Hierna krijg je één consumptiebon. Deze eerste consumptie betaalt de club. (Max. € 3,-)

Ben je nieuw, geeft dan aan dat je nieuw bent en wat je rijstijl is. Schroom er niet voor om dit te doen! Daarna wordt gekeken in welke groep je het beste mee kan rijden. Wij willen het als club iedereen naar de zin maken en voorkomen dat iemand hierdoor afhaakt. Dat voorkomt later ook frustratie of zelfs een gevaarlijke situatie. Dat willen we vermijden.

We kennen een snellere groep en een rustige groep en alles daartussen. Het is dus zaak in een goede groep te rijden zodat je niet boven je macht komt te rijden. Ben je minder ervaren dan is het beter om vóóraan, in 2e positie, in een groep te rijden. Achteraan is dan niet echt handig. Dan moet je harder rijden om weer aan te sluiten. De eerste en laatste man zijn meestal zeer ervaren rijders. Deze hebben in ieder geval ook navigatie. Heb je (nog geen) geen navigatie, geef dit dan ook duidelijk aan.

De organisatie probeert ieder nieuw lid in ieder geval goed te begeleiden. Dit kan echter alleen als je dit ook zelf goed aangeeft. Ga vooral het gesprek aan met iemand van de organisatie. En als deze dat even niet kan, dan word je wel naar iemand verwezen.

Bij het startpunt van een rit is dus altijd iemand van de Tour Commissie (TC), of een ander lid, aanwezig met een deelname lijst. Hier kun je inschrijven voor de rit. (Kosteloos en één consumptie gratis, max € 2,50). Deze deelname lijst wordt later bijgeschreven op de competitielijst. Deze competitielijst is op de website te vinden.

We proberen de groepen uit maximaal 6 motoren te laten bestaan. Zeven motoren is echt een maximum als dat zo uitkomt, maar nog beter is 5 motoren in een groep. Dit zorgt ervoor dat we elkaar beter in het oog kunnen houden maar ook is het voor het overige verkeer minder verstorend.

Verder proberen wij te starten met ongeveer vijf minuten tussen de groepen. Dit doen wij om inhalen onderweg tussen de groepen te voorkomen. Er wordt sterk afgeraden dat groepen gaan inhalen. Eigenlijk willen we dit niet. Binnen een groep wordt nooit ingehaald. Moet er toch onverhoopt ingehaald worden doe dit dan op een gunstige plaats. Liefst zodanig dat de ingehaalde groep uiterst rechts met geringe snelheid gaat rijden en het geen gevaar voor het overige verkeer oplevert.

Navigatie:

Ook is het verstandig om navigatie te gebruiken. Het moet niet, maar is wel veiliger, dit omdat de route dan op de navigatie te volgen is. Binnen de club wordt veel met Garmin gereden. Maar TomTom Rider, en anders, kan ook. Op het voor leden gedeelte van de website staan diverse beschrijvingen voor het gebruik van navigatiesystemen en routes (tracks) maken met BaseCamp. De aangeboden gpx file is geschikt voor Garmin en TomTom. Nogmaals: Heb je geen navigatie, geef dit dan bij de aanmelding voor een rit door aan het lid van de TC. Er kan dan rekening mee worden gehouden. Zonder navigatie kun je beter niet achteraan in een groep rijden.

De website:

Wij raden je sterk aan om een account aan te maken voor onze website. Na activatie hiervan kunt je inloggen op onze website voor het bekijken van het alleen voor leden gedeelte. Zonder account kun je niet bij de routes komen. De uitnodiging van ritten en tochten gaat uitsluitend via de website. In die uitnodiging staat een benaming van de rit of tocht, de vertrekplaats en tijd. Ook staat hier de link naar de routebibliotheek en route track in. (Track = spoor).

In deze route bibliotheek kun je de route track vinden die gereden gaat worden. Na het klikken op de route track kun je aangeven waar deze moet worden opgeslagen. Op de computer of, als je precies weet waar deze moet staan, op het navigatie apparaat. Voor uitleg van de verschillendesystemen kun je terecht op onze website onder de knop ‘Garmin/TomTom’. Begrijp je iets niet dan kun je leden van de TC altijd benaderen voor ondersteuning of advies.

Heb je moeite met het gebruik van jouw navigatie apparaat laat dit dan weten. De club kan dan bij voldoende deelname een clubavond hieraan wijden.

Wij hopen je op één van de komende clubavonden of ritten te kunnen begroeten. Daarvan krijg je tijdig bericht. Je kunt altijd zelf beslissen of wilt je meegaan of niet. Je bent in ieder geval van harte welkom.

Je kunt altijd met je vragen of opmerkingen terecht bij de secretaris. Deze zorgt er dan voor dat deze op de juiste plek terecht komen.

Tot ziens op één van de komende ritten en/of clubavonden.

Loading