Informatie over het lidmaatschap

De BMW Motorclub Noord-Nederland heeft als doelstelling het rijplezier met een BMW motorfiets te vergroten en daarvan is vrijheid-blijheid een belangrijk onderdeel. Wij organiseren clubavonden, toertochten in binnen- en buitenland en meerdaagse buitenlandse clubreizen.

Leden hebben de leeftijd van achttien jaar bereikt en zijn in het bezit van een BMW motorfiets.

De statutenhuishoudelijk reglement en het privacy beleid kunt u lezen door op de link te klikken.

Onze club onderscheidt ‘hoofd clubleden’ en ‘gezin of partner clubleden’ uit hetzelfde gezin. Hoofd- en gezin/partner clubleden hebben zich geregistreerd bij de club. Gezin/partner clubleden kunnen aan alle activiteiten meedoen.

De contributie voor een persoonlijk lidmaatschap bedraagt € 50,- per jaar. Gezinsleden, partners en donateurs betalen € 15,- per jaar. Een clubjaar loopt van 1 januari t/m 31-december. De contributie kunt u overmaken op:
NL84 INGB 0002 8848 40 ten name van BMW Motorclub Noord-Nederland.

Beëindiging van het lidmaatschap:
Je kunt je lidmaatschap beëindigen door uiterlijk vóór 1 december het opzegformulier in te vullen en te versturen.

Voor alle activiteiten van de BMW Motorclub Noord-Nederland geldt de disclaimer, deze kun je hier lezen.

Loading