Privacy beleid BMW Motorclub Noord-Nederland

BMW Motorclub Noord-Nederland heeft als doelstelling het rijplezier met de BMW motor te verhogen. Wij organiseren regelmatig excursies, (technische) voorlichtingsavonden en toertochten in binnen- en buitenland. De club is opgericht in 1990 en telt ongeveer 175 leden.

Met welk doel verzamelen wij de persoonsgegevens.

De club verzamelt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, met als doel:

 • het afhandelen van de contributie.
 • het bijhouden van de ledenadministratie om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
 • om u te informeren over zaken betreffende onze club.
 • om statistische gegevens te kunnen produceren met betrekking tot leeftijdsopbouw, duur van lidmaatschap ect.

Het BSN (Burger Service Nummer) wordt niet gevraagd en is ook niet nodig.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens

De BMW Motorclub Noord-Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daartoe hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • De persoonsgegevens onder punt 1 t/m 26 (zie onder) worden maximaal 5 jaren herkenbaar bewaard na het beëindigen van het lidmaatschap. Na deze periode zorgt een encryptie (onherkenbaar maken) ervoor dat de gegevens niet meer leesbaar zijn. Indien een clublid bij het verlaten van de club expliciet aangeeft hier niet mee akkoord te gaan, dan worden deze gegevens eerder onherkenbaar gemaakt. Dit geschiedt op een dusdanige wijze dat er geen persoonsrelatie meer te achterhalen is, maar een statistische verwerking van gegevens nog wel mogelijk is.

Het delen van persoonsgegevens met derden.

De BMW Motorclub Noord-Nederland verstrekt géén persoonsgegevens aan welke vereniging, commerciële of charitatieve instantie dan ook. Voor de verwerking van persoonsgegevens verplicht de BMW Motorclub Noord-Nederland zich te houden aan de artikelen zoals deze zijn genoemd in de nieuwe AVG wetgeving welke op 25 mei 2018 van kracht wordt.

Uitzondering:

 • voor het maken van buitenlandse reizen kan het nodig zijn bepaalde persoonsgegevens door te geven aan reisbureaus of hotels. Dit gebeurt echter altijd in overleg.
 • Die gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn deze af te geven.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken.

De BMW Motorclub Noord-Nederland maakt gebruik van:

 • Cookies op de website.
 • Wij gebruiken de Google tag (Gtag.js) voor naamsbekendheid van de BMWMCNNL.nl op het WWW web en ook voor het verzamelen van statistische informatie over onze website.
 • Aantal zoek- hits op onze website. (hoeveel mensen bezoeken onze website) Persoonsgegevens die wij verwerken Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
  1. Roepnaam
  2. Achternaam
  3. Woonadres
  4. Postcode
  5. Woonplaats
  6. E-mail adres
  7. Vast telefoonnummer
  8. Mobielnummer
  9. Geboorte datum
  10. Leeftijd (berekende leeftijd aan de hand van geboortedatum)
  11. Aanmeld datum van lidmaatschap
  12. Jaren lid sinds aanmelding
  13. Opzegdatum van lidmaatschap
  14. Beroep
  15. Soort lidmaatschap (Partner/gezinslid van hoofd-clublid / Erelid / Donateur)
  16. Provincie van woonplaats
  17. Opmerkingen (Gewone maar ook bijzondere opmerkingen. Zoals o.a. geheim telefoonnummer e.d.)
  18. Account op website aangemaakt
  19. Smoelenboek foto op website
  20. Actief clublid
  21. Type BMW (Bezit van BMW motorfiets statutair vastgelegd)
  22. Verbergen (het clublid wenst bepaalde persoonsgegevens te verbergen)
  23. Foto (het clublid wil geen foto in het smoelenboek)
  24. Privacy (het clublid heeft bezwaar tegen plaatsing van bepaalde persoonsgegevens op de website
  25. Reclame (het clublid wenst geen reclame te ontvangen)
  26. Clubmail (het clublid wenst geen club e-mails te ontvangen)

In verband met de Privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij nadrukkelijk de volgende gegevens van u nodig.

 • Ad 17/22) Opmerkingen: Wenst u uw telefoonnummers geheim te houden? U kunt hier ook andere extra wensen kenbaar maken. De wensen worden verwerkt in de ledenlijst bij ad 22.
 • Ad 23) Smoelenboek: Op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de website staat een smoelenboek (foto’s van clubleden). Deze is bedoeld ter herkenning onderling van leden. U dient zelf een foto aan te leveren indien u hier geplaatst wil worden. Hier bent u volkomen vrij in. Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van een foto in het smoelenboek? [Ja] – [Nee]
 • Ad 24) Contactgegevens leden op de website: Op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de website voeren wij een overzicht van roepnaam, achternaam, woonplaats, e-mail, telefoon-, mobielnummer. Dit is bedoeld om clubleden de gelegenheid te geven om onderling contact te hebben. Gaat u ermee akkoord dat deze gegevens op dit website gedeelte wordt geplaatst? [Ja] – [Nee] U kunt aangeven wat wel en wat niet geplaatst mag worden.
 • Ad 25) Ontvangen van reclame materiaal: Gaat u ermee akkoord om reclame materiaal van sponsoren en voor leden toepasselijke e-mails/reclame via de club te ontvangen. [Ja] – [Nee]
 • Ad 26) E-mail adres: Geeft u toestemming om uw e-mail adres te gebruiken voor het toesturen van club informatie zoals: route tracks, algemene club informatie, de club nieuwsbrief, e-mail van verwante motorclubs, enz. [Ja] – [Nee] Alle ritten worden uitsluitend via de website als bericht rondgestuurd. Deze ritten zijn op het Alleen voor leden deel in te zien en te downloaden.
 • Als laatste dient u akkoord te gaan met het privacy beleid van de BMW Motorclub Noord-Nederland om lid te kunnen worden. Uw IBAN bank nummer wordt later alleen gebruikt door de penningmeester bij de verwerking van contributie gegevens. Deze wordt nooit gebruikt in andere lijsten.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens.

De leden- en contributie-lijsten van de BMW Motorclub Noord-Nederland zijn beveiligd met wachtwoorden. De ledenlijst wordt niet onder de leden verspreid. De penningmeester, voorzitters van de commissies en de webmaster krijgen elk een voor hun taak afgeslankte ledenlijst. Elke verspreide lijst is voorzien van een persoonlijk wachtwoord. Op gezette tijden worden externe backup’s gemaakt van de bestanden en mappen (folders) welke tevens zijn beveiligd met wachtwoorden. Ook zijn alle computers en laptops beveiligd met toegangswachtwoorden. De computers zijn voorzien van het meest recente operating systeem, antivirus programma en firewall. Ook worden de meest recente applicatie updates gebruikt zoals van o.a. Microsoft Office ed. Dit allemaal om een zo groot mogelijk software beveiliging te waarborgen.

Clubleden hebben de onderstaande wettelijke rechten, welke zijn vermeld in de Algemene Verordening Persoonsbescherming wet (AVG) welke per 25 mei 2018 ingaat.

 • het recht op informatie over de verwerkingen;
 • het recht op inzage in zijn gegevens;
 • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.