Door in te schrijven op een door de BMW Motorclub Noord-Nederland georganiseerde reis verklaar je de disclaimer en deze pagina te hebben gelezen.

De BMW Motorclub Noord Nederland, noch de leden van de door haar ingestelde buitenlandcommissie, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen en/of gebeurtenissen waarbij personen en/of voorwerpen zijn betrokken, zowel van deelnemers als derden. Elke deelnemer rijdt geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid en dient tenminste WA-verzekerd te zijn (zowel persoonlijk als voor de motor).

Door in te schrijven verklaart deelnemer deze pagina te hebben gelezen en de BMW Motorclub Noord Nederland, noch de leden van de door haar ingestelde commissies of de namens deze commissies optredende leden en/of voorrijders, op enig tijdstip aansprakelijk te zullen stellen voor gebeurtenissen en/of handelingen door derden en/of schade vóór, tijdens of ná deelname aan deze reis.

  • Wellicht is het verstandig om een reis en/of annuleringsverzekering af te sluiten.
  • Vraag bij uw ziektekostenverzekering in ieder geval een ‘European Health Insurance card’ aan.

Deelnemers zijn niet verplicht om zich aan de aangegeven route te houden en men kan, als men dat noodzakelijk acht, daar altijd van afwijken.

Restitutie van door inschrijvers voor een bepaalde reis gedane aanbetaling is niet altijd mogelijk omdat de club verplichtingen is aangegaan die zij moet nakomen. Je plaats kan wel worden ingenomen door een ander lid van de club (of van een zusterclub).

Stuur daarom zo spoedig mogelijk bericht naar de reisorganisatie waar jij je hebt aangemeld. Zo nodig kan er dan een mailing uit gaan naar alle leden van de BMW-clubs (ook die van Den Bosch). Pas bij de eindafrekening kan worden bekeken of er geheel of gedeeltelijk restitutie kan plaats vinden. We weten namelijk niet zeker hoe coulant een hotel is bij de afrekening. Soms worden ook afspraken niet nagekomen.

Belangrijk: Kun je onverhoopt toch niet mee, meld je dan af bij diegene waar je bent aangemeld. Die heeft het overzicht en weet of er een wachtlijst is. 

Loading