Disclaimer BMW Motorclub Noord-Nederland

Deelname aan evenementen van de BMW Motorclub Noord-Nederland (BMWMCNNL) of door BMWMCNNL aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico.

De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van hem/haar of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt.

De BMW Motorclub Noord-Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en/of meerdaagse reizen.

Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige reispapieren en benodigde verzekeringen zorg te dragen. Uw voertuig en uw verantwoordelijkheid als bestuurder dient te voldoen aan de geldende wetgeving, zowel die in Nederland als ook daarbuiten.

De verstrekte routes zijn niet verplicht om te worden gevolgd maar slechts een aanbeveling.

De inhoud van deze website is door de BMW Motorclub Noord-Nederland met de grootst mogelijke zorg samengesteld doch BMW Motorclub Noord-Nederland aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde content op de website.

De BMW Motorclub Noord-Nederland is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen dan wel gelinkt. BMW Motorclub Noord-Nederland is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen en/of door derden is verspreid.

Privacy
Door de leden verstrekte (persoons)gegevens worden in een geautomatiseerde ledenadministratie opgenomen. Gegevens uit deze administratie zullen niet aan derden worden verstrekt.

Tijdens evenementen en activiteiten kunnen personen en voertuigen op beelddragers worden vastgelegd. De opnamen kunnen voor de BMW Motorclub Noord-Nederland media zoals website en social media worden toegepast zonder toestemming van de geportretteerde.

Het bestuur.

Loading