Kennisgeving van overlijden

 

Link naar digitaal Openhuis meeting

 

Notulen ALV 3 april 2024