De BMW Motorclub Noord-Nederland biedt u een gratis lidmaatschap aan tot en 31 december van dit jaar.

Gedurende deze periode kunt u de club van alle kanten leren kennen. Vier weken vóór het einde van het gratis kalenderjaar kunt u beslissen of u betalend lid wilt worden. Daarna wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd met een jaar. De contributie kost u daarna € 30,- per jaar. Gezinsleden of partners die vervolgens ook lid willen worden betalen € 15,- per jaar voor een gezins- partnerlidmaatschap. Hierdoor kunt u met uw gezinslid of partner ook deelnemen aan clubactiviteiten. De contributie daarvoor kunt u overmaken op:
NL84 INGB 0002 8848 40 ten name van BMW Motorclub Noord-Nederland.

Het privacy beleid kunt u lezen door op naar privacy beleid te klikken.

Na aanmelding via het onderstaande formulier ontvangt u van ons een welkomst e-mail waarin we meer uitleggen over de club. Maak na aanmelding ook gelijk een account aan voor onze website. Met dit account kunt u op het alleen voor leden gedeelte komen van de website.

Door de invoering van de nieuwe privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG wet, zijn wij verplicht u om een aantal goedkeuringen te vragen. Deze gegevens verwerken wij in de ledenlijst.

Ook voeren wij een ledenlijst van actuele leden op onze website. Daar waar wij praten over een ledenlijst, dan bedoelen wij een lijst waarin al onze hoofdleden-, gezinsleden-, gratis hoofdleden- en gratis gezin-lidmaatschappen staan. Deze lijst is er uitsluitend in te zien door boven genoemde lidmaatschappen. Hierdoor hebben clubleden de mogelijkheid om onderling contact op te nemen. Voor de gegevens in die lijst dient u expliciet goedkeuring te geven. Wilt u bepaalde gegevens niet vermeld hebben dan kunt u dat aangeven in het aanmeld-formulier. De niet gewenste gegevens zult u dan niet vermeld zien op de website.

Aanmelding BMW-MC-NNL-Gratis-Lidmaatschap

Personalia

Heb je geen vast nummer of wil je dit niet geven vul dan 0000000000 in

Motor gegevens

Indien opgave als gratis gezin-lidmaatschap: dan het kenteken van uw partner opgeven

Contributie & betalings gegevens

Let op: Alleen ingeschreven gezinsleden/partner kunnen aan activiteiten meedoen.

Privacy (AVG) gegevens

Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. De straat + Postcode en geboortedatum wordt nooit getoond. Geef hier op wat niet getoond mag worden op het alleen voor leden zichtbare gedeelte op de website. Deze gegevens bieden de leden onderling de mogelijkheid tot contact opnemen.
Bezig met versturen

Loading